Kalendarz imprez

Kalendarz imprez i uroczystości stałych w przedszkolu

L.p. TEMAT TERMIN ODPOWIEDZIALNY
1 Realizacja Programu adaptacyjnego
ułatwiającego przekroczenie progu
DOM - PRZEDSZKOLE
VII-VIII Nauczyciele Grup 
rodzice
2 Pasowanie na ucznia kl. „O” IX Nauczyciele gr Mądre Sówki
3 Spotkanie z Mikołajem XII

Dyrekcja

Barbara B. , Beata M.

4 Zabawa Noworoczna I Dorota W.
Joanna P.
5 Dzień Babci i Dziadka

I

Nauczyciele Grup 
6 Powitanie Wiosny III Nauczyciele Grup 
7 Turniej Gier i Zabaw dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IV Nauczyciele gr. Mądre Sówki,  Dyrektor
8 Dzień Matki V Nauczyciele Grup 
9 Dzień Dziecka VI Nauczyciele Grup 
10 Festyn Rodzinny VI Nauczyciele Grup 
11 Zakończenie Roku Przedszkolnego dla dzieci 6-letnich VI Nauczyciele Grupy Madre Sówki
12 Audycja Muzyczna Filharmonia Sudecka z Wałbrzycha 1 x w miesiącu Dyrektor
13 Przedstawienie Teatralne w Przedszkolu 1 x w miesiącu Dyrektor