Dlaczego grupy mieszane wiekowo?

Dlaczego grupy mieszane wiekowo?

  • Dzieci w danym wieku rozwojowym nie rozwijają się według ściśle określonego szablonu przez psychologię rozwojowa.
  • Nie każde dziecko w określonym wieku ma takie same potrzeby.

Potrzeby dziecka wynikają z tempa jego rozwoju, genetycznych uwarunkowań z wpływu środowiska w jakim ono funkcjonuje oraz zdeterminowane są płcią dziecka.

Grupa mieszana wiekowo:

  • Sprzyja adaptacji dzieci. Wejście do grupy kilkorga nowych dzieci wymagających większej uwagi nauczyciela i zakresu pomocy jakiej potrzebuje, powoduje, że każde może liczyć na uwagę i pomoc. W tym procesie niebagatelną rolę odgrywają tzw. „stare przedszkolaki”, które wspomagają nauczyciela w wielu sytuacjach, zachęcają młodszych do zabawy, nawiązują z nimi kontakty, inicjują rozmowę. Często największy jest strach nowych dzieci przed osobami dorosłymi. Inaczej wchodzi dziecko do grupy, kiedy jest wprowadzone przez starszego kolegę.
  • Sprzyja samodzielności. Dziecko młodsze inspirowane jest do podejmowania zadań edukacyjnych poprzez działań starszy kolegów. Nauczyciel jest w stanie dostrzec wrażliwe cykle rozwojowe dziecka.
  • Stwarza mniej sytuacji do porównań, które w żaden sposób nie służą rozwojowi dziecka. Dziecko nie porównywane z innymi ma większe możliwości wyzwolenia swoich potencjalnych możliwości, charakteryzuje się adekwatną samooceną i wysokim poczuciem własnej wartości. Pomaga to mu w podejmowaniu coraz trudniejszych zadań bez obawy, że mu się nie uda, bo porażka nie rujnuje jego osobowości, a jedynie mobilizuje do działania.
  • Daje możliwość dzieciom mniej przebojowym doświadczenia ważnej pozycji w grupie, co w grupie jednorodnej w wyniku naznaczenia nie jest możliwe. Każdy w takiej grupie kiedyś zostanie starszy, każdy ma szansę dobrać sobie kolegę z podobnymi zainteresowaniami, jeśli nie w pierwszym roku pobytu to na pewno w następnych.
  • Przyspiesza rozwój intelektualny u dzieci niezależnie od wieku. U każdego dziecka pojawiają się wrażliwe cykle, które w odpowiednio zaaranżowanym otoczeniu mają szansę rozwoju wielu umiejętności.
  • Sprzyja samodzielnemu rozwiązywaniu konfliktów pojawiających się między dziećmi.
  • Wyzwala empatię i zrozumienie potrzeb innych.

Kiedy twoje dziecko wie lepiej od ciebie

Gdyby żaba – matka powiedziała do swojej malej kijanki pływającej kałuży. „Wyjdź z wody, pooddychaj świeżym powietrzem, pobaw się na trawie, a wyrośniesz na zdrową żabkę. Wychodź matka wie lepiej!”, i gdyby kijanka usłuchała, to oczywiście skończyłoby się dla niej tragicznie.
Ilu z nas próbuje wychowywać dzieci w ten sposób? Niepokoimy się czy aby wyrosną na inteligentnych, użytecznych obywateli z dobrym charakterem i eleganckimi manierami. No i poprawiamy dzieci na każdym kroku, mówiąc „tak nie rób”, „rób inaczej” itd. A jeśli dziecko chce wiedzieć, dlaczego mama się wtrąca, jeśli zapyta w imię czego powinno robić coś inaczej, nie potrafi tego wyjaśnić zasłaniając się pewnikiem: „ Mama wie lepiej!” Zachowujemy się dokładnie tak samo, jak głupia mama- żaba. Czy potrafimy to dostrzec?
Młode życie, które usiłujemy modelować, potrzebuje swobody. Źle znosi przymus, ucisk, natrętne poprawianie, ciągłe doszukiwanie się błędów, krytykę jego inteligencji i charakteru.
Tak jak z kijanki wyrośnie z czasem żaba, tak i rozwój dziecka wymaga czasu.
Już słyszę rodziców mówiących „Mamy zostawić nasze dzieci samym sobie, żeby robiły to co zechcą? Skąd mogą wiedzieć, co dla nich dobre, jeżeli brak im doświadczenia? Przecież wyrosną na dzikusów, jeśli nie nauczymy ich manier!
Odpowiadam: czy dałeś dziecku szansę- choćby jeden jedyny raz – żeby robiło, to co lubi? Czy potrafiłbyś się nie wtrącać. Spróbuj, a będziesz zdumiony! Pilnie obserwuj zobaczysz, co przyciąga uwagę dziecka. Być może zauważy, jak obracasz klucz w zamku i będzie chciało zrobić to samo. Albo pomoże ci zamiatać. A może wzniesie budowlę z kamyków na twojej czystej podłodze?
Normalnie mówiłeś „ nie rób tak”, „nie rób tego”, „baw się swoimi zabawkami”. Ale dziś daj mu klucz, poszukaj malej miotełki, pozwól mu budować na podłodze i zauważ, jak bardzo jest tym pochłonięte. Często dziecku nie wystarcz, że zrobi coś raz lub dwa razy. Nawet prostą czynność powtarza wielokrotnie, aż wydaje się, że źródłem satysfakcji staje się samo wewnętrzne pragnienie działania.
Zdziwisz się, jak dziecko wystrzega się zrobienia szkody, kiedy może bez przeszkód zająć się czymś, co je interesuje. Jeśli mu nagle przerwiesz, jeśli wyrwiesz je z rytmu pracy, która je pochłonęła, to burzysz koncentrację swojego dziecka, pozbawiasz je satysfakcji, wywołujesz rozczarowanie i poczucie zmęczenia.
Uczenie się ma wartość, gdy dziecko uczy się samo.