Dlaczego grupy mieszane wiekowo?

 

W grupach wymieszanych wiekowo z reguły są trzy roczniki. Jest to uzasadnione tym, że dziecko rozwijające się zgodnie z własnym tempem, ma możliwości odnalezienia takich bodźców i impulsów, które są mu najbardziej potrzebne. Grupa taka przypomina również układ w środowisku naturalnym oraz:

  1. Sprzyja adaptacji dzieci. Wejście do grupy. kilkorga nowych dzieci wymagających większej uwagi nauczyciela i zakresu pomocy jakiej potrzebują powoduje, że każde może liczyć na uwagę i pomoc. W tym procesie niebagatelną rolę odgrywają tzw. „stare przedszkolaki”, które wspomagają nauczyciela w wielu sytuacjach, zachęcają młodszych do zabaw, nawiązują z nimi kontakt, inicjują rozmowę. Często u nowych dzieci największy jest strach przed osobami dorosłymi. Zupełnie inaczej jest gdy dziecko jest wprowadzane do grupy przez starszego kolegę.
  2. Sprzyja samodzielności. Dziecko młodsze inspirowane jest do podejmowania zadań edukacyjnych przez obserwowanie działań starszych kolegów. Nauczyciel jest w tym czasie w stanie dostrzec wrażliwe cykle rozwojowe dziecka. Jednocześnie nie pojawia się problem uzależnienia od osoby dorosłej (któremu dzieci bardzo łatwo ulegają), gdyż dużo inicjatywy leży również po stronie dzieci już uczęszczających do przedszkola.
  3. Stwarza mniej sytuacji do porównań, które w żaden sposób nie służą rozwojowi dziecka. Dziecko nie porównywane z innymi, ma większe możliwości wyzwolenia swojego potencjału, charakteryzuje się również adekwatną samooceną i wysokim poczuciem własnej wartości. Pomaga mu to w podejmowaniu coraz trudniejszych zadań i decyzji bez obawy, że mu się nie uda – gdyż porażka nie rujnuje jego osobowości względem grupy, a jedynie mobilizuje do działania.
  4. Daje możliwości dzieciom mniej przebojowym doświadczenia ważnej pozycji w grupie, co w grupie jednorodnej nigdy nie byłoby możliwe. Każdy w takiej grupie kiedyś zostaje „starszym przedszkolakiem”, każdy ma szansę dobrać sobie kolegę z podobnymi zainteresowaniami – jeśli nie w pierwszym roku pobytu to z pewnością w następnych.
  5. Przyspiesza rozwój intelektualny u dzieci niezależnie od wieku. Każde dziecko ma w okresie swojego życia tzw. „cykle wrażliwe”. Przedszkolaki w odpowiednio zaaranżowanym otoczeniu mają szansę rozwoju wielu umiejętności. Efektem tego są szanse na wyniki daleko przekraczające standardy takie jak: 4-latki, które czytają, dokonują operacji na liczbach w różnym zakresie i znają ich obraz graficzny.