Musimy znaleźć to, do czego dziecko dąży w swoich najskrytszych pragnieniach, do czego się wspina. Tutaj mamy pracę porządkującą osobowość.
Maria Montessori

 

NASZA MISJA :

 • Zapewniamy opiekę i wspomagamy rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 • Uwzględniamy indywidualne potrzeby dziecka, zapewniamy równe szanse, umacniamy wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
 • Stwarzamy warunki do rozwijania samodzielności;
 • Kształtujemy umiejętność obserwacji, ułatwiamy rozumienie zjawisk zachodzących w dostępnym otoczeniu dziecka: przyrodniczym, społecznym, kulturowym i społecznym;
 • Oferujemy dziecku pomoce rozwojowe, które są kluczem do poznania świata, w myśl zasady czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma w umyśle;
 • Rozwijamy wrażliwość estetyczną, tworzymy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej;
 • Wdrażamy dzieci do utrzymania ładu i porządku;
 • Uczymy reguł życia w grupie;
 • Nauczyciel jest przewodnikiem w drodze do samodzielności i niezależności;
 • Zapewniamy warunki do Harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych;
 • Tworzymy środowisko Rodziców poinformowanych i zaopatrzonych w wiedzę.