KONCEPCJA PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI

PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI

  • WYCHOWANIE – czyli wspieranie, pomoc od samych narodzin w indywidualnym, psychofizycznym i duchowym rozwoju. Osoby dorosłe muszą przy tym respektować rolę polaryzacji uwagi oraz cel rozwoju – normalizację. Istotą wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności za siebie i świat. Tak rozumiane wychowanie ma charakter pośredni. Zadaniem osób dorosłych jest organizowanie takiego otoczenia w domu, w przedszkolu, szkole, aby wesprzeć indywidualny rozwój dziecka. W otoczeniu powinny być zawarte „impulsy” odpowiadające wrażliwym fazom, pobudzające do działania, a tym samym umożliwiające jak najczęstszą polaryzację uwagi. W takim otoczeniu dajemy więc dziecku szansę samodzielnego, skoncentrowanego działania, zgodnie z wrażliwymi fazami i aktualnymi potrzebami. Przygotowanie otoczenia ma być pomocą dla dziecka, drogowskazem podejmowanych działań prowadzących do rozwoju osobowości.
  • POLARYZACJA uwagi jest to długotrwała, pogłębiona koncentracja na danej czynności
  • NORMALIZACJA to wewnątrz psychiczny stan równowagi i harmonii
  • WRAŻLIWE FAZY to szczególne momenty zachodzące w rozwoju dziecka, będące odpowiedzią na impulsy
  • PRZYGOTOWANIE OTOCZENIA – czyli odpowiednie pomoce rozwojowe z odpowiednim umeblowaniem i przygotowanym nauczycielem