MATERIAŁ ROZWOJOWY

MATERIAŁ ROZWOJOWY PRZEWIDZIANY PRZEZ MARIĘ MONTESSORI DLA DZIECI W WIEKU 3 – 6 LAT

Materiał grupy przedszkolnej opracowany jest w kilku działach, które odpowiadają pojawiającym się w tym przedziale czasowym wrażliwym fazom. Stąd w Sali przedszkolnej odnajdujemy następujące grupy tych materiałów:

  • praktyczne ćwiczenia dnia codziennego – przybory do przelewania wody, przesypywania ciał sypkich, składania serwet, czyszczenia butów, itp.
  • kształcenie zmysłów – przybory do kształcenia zmysłu słuchu (puszki szmerowe), wzroku (barwne tabliczki), węchu, dotyku, smaku, itp.
  • edukacja językowa – wprowadzenie w sztukę pisania i czytania
  • edukacja matematyczna – tłumaczenie świata matematyki w przystępny i ukonkretniony sposób
  • wychowanie dla wszechświata (kosmiczne) – wychodzi na przeciw zainteresowaniu dziecka otaczającym je światem (znajduje się tu również kącik religijny)
    inne pomoce dydaktyczne – spełniające zasady pracy materiałem montesoriańskim