Nauczyciel ma zawsze być gotowy, aby dostarczyć dziecku potrzebną pomoc, ale nigdy nie może być przeszkodą pomiędzy dzieckiem i jego doświadczeniem

Maria Montessori

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE SĄ PROWADZONE:

 • zgodnie z Podstawą Programową,
 • zgodnie z Ramowym Rozkładem Dnia
 • przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

DZIECI PRACUJĄ Z POMOCAMI ROZWOJOWYMI MONTESSORI OBEJMUJĄCYMI:

 • Praktyczne ćwiczenia dnia codziennego;
 • Sensorykę;
 • Język;
 • Matematykę;
 • Wychowanie dla wszechświata – kosmos ( geografia, biologia, zoologia);
 • Lekcję ciszy;

BIORĄ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH:

 • Plastycznych;
 • Muzycznych;
 • Mowy;
 • Matematycznych;
 • Ruchowych;

DODATKOWYCH:

 • Tanecznych;
 • Gimnastyki korekcyjnej;
 • Terapii logopedycznej (odpłatne);

Języka angielskiego (odpłatne):

 • w głównym budynku dzieci w wieku 5 – 6 lat 2x w tygodniu po 30 minut,
  w wieku 3-4 lat 2x w tygodniu po 45 minut zajęcia Poli Dekoli grupy
  edukacyjnej Helen Doron
 • na filii bez względu na wiek 2x w tygodniu po 45 minut zajęcia Poli Dekoli grupy edukacyjnej Helen Doron