Nauczyciel ma zawsze być gotowy, aby dostarczyć dziecku potrzebną pomoc, ale nigdy nie może być przeszkodą pomiędzy dzieckiem i jego doświadczeniem

Maria Montessori

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE SĄ PROWADZONE:

 • zgodnie z Podstawą Programową,
 • zgodnie z Ramowym Rozkładem Dnia
 • przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

DZIECI PRACUJĄ Z POMOCAMI ROZWOJOWYMI MONTESSORI OBEJMUJĄCYMI:

 • Praktyczne ćwiczenia dnia codziennego;
 • Sensorykę;
 • Język;
 • Matematykę;
 • Wychowanie dla wszechświata – kosmos ( geografia, biologia, zoologia);
 • Lekcję ciszy;

BIORĄ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH:

 • Plastycznych;
 • Muzycznych;
 • Mowy;
 • Matematycznych;
 • Ruchowych;

DODATKOWYCH:

 • Tanecznych;
 • Gimnastyki korekcyjnej;
 • Terapii logopedycznej (odpłatne);
 • Języka angielskiego Helen Doron (odpłatne):

Zajęcia dla przedszkoli z grupy edukacyjnej Helen Doron odbywają się 2 x w tygodniu po 45 min  – wszystkie grupy wiekowe