Nauczyciel ma zawsze być gotowy, aby dostarczyć dziecku potrzebną pomoc, ale nigdy nie może być przeszkodą pomiędzy dzieckiem i jego doświadczeniem

Maria Montessori

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE SĄ PROWADZONE:

 • przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • zgodnie z Podstawą Programową
 • zgodnie z Ramowym Rozkładem Dnia
 • w grupach mieszanych wiekowo

Nasze nauczycielki posiadają wszechstronną wiedzę, popartą nie tylko studiami kierunkowymi, ale także licznymi kursami doszkalającymi, które nieustannie wdrażamy w naszej placówce. Wśród naszej kadry posiadamy specjalistów z dziedzin takich jak: surdopedagogika, terapia pedagogiczna, pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową, oligofrenopedagogika, pedagogika lecznicza, fizjoterapia, pedagogika specjalna osób z niepełnosprawnością intelektualną czy także edukacja i terapia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

DZIECI PRACUJĄ Z POMOCAMI ROZWOJOWYMI MONTESSORI OBEJMUJĄCYMI:

 • Praktyczne ćwiczenia dnia codziennego;
 • Sensorykę;
 • Język angielski;
 • Matematykę;
 • Wychowanie dla wszechświata – kosmos ( geografia, biologia, zoologia);
 • Lekcję ciszy;
 • Radzenia sobie z emocjami;

Wszystkie sale są wszechstronnie wyposażone w całą gamę pomocy Montesoriańskich, które są nieodłącznym elementem pracy z dzieckiem w naszej placówce.

BIORĄ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH:

 • Plastycznych;
 • Muzycznych;
 • Mowy;
 • Matematycznych;
 • Ruchowych;

DODATKOWYCH:

 • Tanecznych ( zajęcia gwarantowane w ramach czesnego) – prowadzonych przez wieloletniego instruktora nauki tańca z tradycją pokoleniową w tym zakresie – Wojciecha Skiślewicza;
 • Gimnastyki korekcyjnej (zajęcia gwarantowane w ramach czesnego)  – prowadzone u dzieci starszych, które wymagają pracy nad poprawną postawą;
 • Terapii logopedycznej (odpłatne) – zajęcia prowadzi Pani Katarzyna Dacki;
 • Języka angielskiego Helen Doron (odpłatne) – grupy zajęciowe dostosowane są do poziomu zaawansowania malucha:

Zajęcia dla przedszkoli z grupy edukacyjnej Helen Doron odbywają się 2 x w tygodniu po 45 min  – wszystkie grupy wiekowe