Montessori w domu dla początkujących.

Często spotykamy się z pytaniem: o co chodzi z tym Montessori? Na czym ta metoda polega? Jak zacząć ją wprowadzać w domu?

Nie chodzi tylko o zabawki, pomoce czy materiały. Najważniejsze jest podejście do dziecka. Podejście indywidualne i pełne szacunku dla niego jako człowieka zdolnego do osiągania wielkich rzeczy.

„(…) Dzieci tak samo są istotami ludzkimi, którym należy się szacunek. Swoją niewinnością i ogromnymi możliwościami, które na nie czekają w przyszłości, zasługują na niego nawet bardziej. Czego my pragniemy, one pragną.”
Maria Montessori, Dr. Montessori’s Own Handbook

Obserwacja i nieprzerywanie
Zabawa jest dla dziecka pracą. Nam się może wydawać ona bezsensowna i bez celu, dla dziecka jest ona w tym momencie tą najważniejszą rzeczą, dzięki której odkrywa nieznany do tej pory kawałeczek świata. Kiedy ją przerywamy, zaburzamy ten naturalny proces uczenia się, utrudniamy wysiłki i stajemy się przeszkodą spontanicznego rozwoju. Według Marii Montessori nauczyciel, wychowawca czy rodzic powinni być bacznymi obserwatorami rozwijającego się życia.

„Dawać bodźce dziecku, pozostawiając je jednak wolnym w rozwoju – oto pierwszy obowiązek wychowawcy.”
Maria Montessori, Odkrycie dziecka

Przygotowane otoczenie
Przygotowane otoczenie to takie, które jest pełne materiałów, pomocy dostosowanych do wieku, zainteresowań i pasji, które są zawsze w zasięgu ręki tak, żeby dziecko mogło samodzielnie z nich korzystać. Otoczenie zapraszające do pracy swoim pięknem i dostępnością. Naczynia przystosowane do małych rączek, niska półka z książkami czy wieszaczek na ubrania na wysokości dziecka od razu zapraszają je do wykonywania tych czynności samodzielnie.

„Otoczenie jest podstawą, musi ono ułatwiać rozwój przez ograniczanie przeszkód do minimum.”
Maria Montessori

Samodzielność
Wierzyć w możliwości dziecka oznacza też pomagać mu robić rzeczy samodzielnie zamiast robić je za nie. Wspierać je w jego drodze do niezależności zamiast obsługiwać je. Kiedy dziecko ma trudności z wykonywaniem jakiejś czynności, pomagamy mu w takiej mierze, w jakiej tego potrzebuje, nie więcej.

„Zbędna pomoc jest przeszkodą w rozwoju w stopniu proporcjonalnym do swej bezużyteczności.”
Maria Montessori, Odkrycie dziecka

Pomoce, materiały i zabawki
Jakie one powinny być? Rozwijające zmysły, koncentrację, pozwalające na samodzielną pracę i najlepiej z naturalnych materiałów. Powinny one też zachęcać dziecko do aktywności i nie robić niczego za nie. Ważne jest pobudzanie zmysłów: dotyku, węchu, smaku. Istotną częścią metody Montessori jest tzw. edukacja sensoryczna, pobudzanie wszystkich zmysłów dziecka i to najlepiej każdego pojedynczo, np. poprzez odgadywanie zapachu z zawiązanymi oczami.

„Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle.”
Maria Montessori

Życie praktyczne
Prace z działu życia praktycznego są nie tylko bardzo dobrymi ćwiczeniami motorycznymi i świetną zabawą, ale pokazują też dziecku, że jest wartościowym członkiem rodziny, który może swoją własną pracą dołożyć się do jej funkcjonowania.

„Dziecko jest konstruktorem dorosłego i nie ma dorosłego, który nie zostałby ukształtowany przez dziecko, którym był.”
Maria Montessori

Wolność wyboru
W ramach przygotowanego otoczenia dziecko ma w zasięgu różne czynności, które może wykonywać. Jednak wybór, kiedy i z czym chce pracować, powinien należeć do niego.

„W otoczeniu, w którym bodźce zmysłowe są wystawione po to, by dziecko mogło je swobodnie wybierać, nauczyciel musi starać się odejść na drugi plan. Działalność dziecka jest motywowana przez jego wolę, a nie przez nauczyciela. „
Maria Montessori, Odkrycie dziecka

 

źródło:https://mojemontessori.com/montessori-w-domu-dla-poczatkujacych/